web analytics

Home » Verslag Winterdrive

Verslag Winterdrive

WINTERDRIVE 2019

Erg leuk om bij BOD ’84 weer eens te kunnen meespelen. Veel bekende gezichten, de een een onsje meer, maar een enkeling ook een onsje minder.  De meesten zijn (net als ik) gewoon weer een paar jaar ouder geworden…Mijn partner, die na een afwezigheid van dertien jaar weer terug is in bridgeland, speelt nog steeds erg prettig.  Het systeem dat wij destijds speelden, moeten we nog even finetunen, maar 80% ervan zit nog steeds op zijn harde schijf.

Tijdens de eerste zitting en direct op het eerste spel, kwam mijn favoriete conventie Lionel of Best Defense voor.  Deze werkt als volgt: de tegenpartij opent 1SA en je hebt twee kleuren om in de aanbieding te doen. Is dat een lage kleur met harten, dan bied je de lage kleur.  Heb je twee kleuren waaronder schoppen, dan geef je een doublet. Bied je 2 harten of 2 schoppen, dan is dat echt en beloof je alleen de geboden kleur.  Met de lage kleuren tot slot, bied je 2SA.

 

West              Noord           Oost               Zuid
–                      1SA                pas                 pas
doublet         pas                 2♣*                 pas
2                   pas                 2♠             allen passen

*vraagt naar tweede kleur

Ik vroeg met 2 klaveren naar partners tweede kleur. Als dat klaveren zou zijn, zou deze hebben gepast.  Nu moest ik noodgedwongen in de 4-3 fit spelen, ook wel Moysian-fit genoemd.  Omdat de troeven 4-2 verdeeld zitten bij NZ en herhaaldelijk harten inspelen door NZ de westhand troefkort zal maken, zit het contract er niet in. Maar als de verdediging even niet oplet, zijn er acht te slagen te maken. Omdat dit bij ons aan tafel het geval was, kwam het contract binnen (78,33%).  Ook vader en zoon Goor kregen 2♠ tegen en dat werd zelfs met een overslag gemaakt voor de volle 100%. Maar ook één down zou nog 55% scoren, omdat NZ in SA zonder ruitenstart eenvoudig negen slagen halen (en met ruitenstart altijd nog acht).

Als je een vijfkaart (of langer hebt) in de hoge kleur waarin je partner opent, dan is het bijna altijd goed om de manche te bieden. Zoek eens naar ‘the law of total tricks’ via Google en er gaat een wereld voor je open.  Een goede afspraak binnen een partnership is om een directe verhoging naar de manche als ‘veel troeven, weinig punten’ te spelen.  Met een opening mee wordt dan 3SA geboden (moet gealerteerd worden: fit en 12-15 punten) of er wordt een dubbele sprong in een zijkleur gedaan (korte kleur, dus singleton of renonce in de geboden kleur, een fit in de openingskleur en 12-15 punten). Op de bovenstaande wijze werd eenvoudig de manche bereikt. Een flink aantal ‘puntentellers’ bleef in 3 schoppen steken. Het bieden en halen van de manche leverde daarom een onverwachte 76,67% op voor NZ.

Op spel 12 verslikte partner zich, terwijl hij het spel uitstekend afspeelde!

Na een eenvoudig 1SA pas 3SA kwam oost uit met rui 2. Omdat OW 3e,5e uitkomen ‘wist’ leider noord nu dat west een doubleton ruiten zou bezitten. Dat moest bijna zeker Hx of Vx zijn, want met HV(10) in vijven, zou oost toch zeker wel met de H (of V als je dat speelt) zijn uitgekomen?  Noord pakte daarom de eerste ruiten direct, waarna deze kleur geblokt zou zitten bij OW.  West heeft dan immers nog zijn plaatje sec over waarna de kleur niet kan worden opgeraapt door OW.  Gooit hij dat plaatje bij onder het aas, dan is ruitenboer van noord ineens een stop geworden.  Toen oost echter in de tweede slag met zijn secce klaverenheer aan slag kwam, raapte hij vrolijk vier slagen in ruiten op!  Wat een duivelse start (die heel vaak zal kosten, maar nu even niet!). We hielden er 15% aan over…

Met paren is het doorgaans goed om in een competitieve situatie een beetje gas te geven in het bieden. Jezelf namelijk te snel overgeven aan een contract van de buren is op de lange termijn geen winnend bridge.  Achter deze zin, zou ik “zeg maar” kunnen toevoegen, zoals inmiddels 80% van Nederland doet.  Maar daar begin ik zeg maar niet aan 😊.  Zuid begon de bieding nietsvermoedend met het openen van zijn zeskaart harten.  Toen er achter hem een 2 klaveren volgbod kwam, gevolgd door twee passen, was hij weer aan de beurt.  Dat is vreemd. Er zijn twaalf klaveren ‘weg’ en partner kon op twee klaveren niets bieden.  Ook oost vond geen reden om de klaveren te steunen of nog iets anders te bieden.  Het best kan zuid de bieding openhouden met een doublet: partner, waarom heb jij op 2 klaveren niks geboden?  Zuid maakte de onverstandig keus om die vraag niet te stellen, maar ‘gewoon’ zijn harten nog een keer te bieden. OW wisten dat contract van een bandje te voorzien. Toen de rook was opgetrokken, was de leider vier down! Arme noord, zit nu nog te wachten op het heropeningsdoublet.

De meeste spelers openen met een vijfkaart in een hoge kleur 1SA als zij 15-17 punten hebben.  Dat kan wel eens heel slecht uitpakken; wanneer partner te weinig punten heeft om actie te ondernemen, maar wel een vierkaart fit heeft in de vijfkaart van zijn partner. In een 4 schoppencontract trek je troef, eindigend in dummy en neem je de snit op klaverenheer.  Daarna sla je klaverenaas en geef je een klaverenslag af.  NZ maken een klaveren en hartenaas. Een ogenschijnlijk eenvoudige weg naar elf slagen is goed voor 81,67%. Dat ziet er tamelijk hoog uit.  Dat komt omdat veel paren deze manche niet wisten te bereiken, maar ook de snijders in 4 schoppen die de ruitensnit kansrijker achtten (!) dan het weggooien van de ruitenverliezers op de hooggespeelde klaveren kwamen ‘slechts’ tot tien slagen. 58,33% voor OW.

Wat doe je met de westhand na 1sch pas 1SA? Je hebt te veel voor een 2 schoppen herbieding en eigenlijk net te weinig voor een 3 schoppenbod.  Dat komt omdat hartenvrouw en ruitenboer onduidelijke plaatjes zijn, waarvan de waarde pas bekend wordt, als partner zijn hand aan je laat zien (nog niet toegestaan volgens de spelregels van de NBB).  Mijn partner wilde 2,5 schoppen bieden, maar ook dat is niet toegestaan.  Hij deed daarom het fantasierijke bod van 3SA. Voor die manche is immers een slag minder nodig dan 4 schoppen en de slagenbron in SA is hoogstwaarschijnlijk ook prettig.  Zuid kwam uit met klaverenacht, de vierde van boven of hoogste van rommel.  Dat zag er niet hoopvol uit voor mij. Het kon echter nog net van AV98 of AV108 zijn. Ik probeerde de heer en toen deze hield, grabbelde ik enigszins fortuinlijk elf slagen bij elkaar. Sorry nog oppies!

Nadat noord in het bieden klaveren en harten had getoond en op de ‘vierde kleur vraag’ van zuid een stop in schoppen had beloofd, mocht ik met de oosthand uit tegen 3SA. Een schoppenstart was weinig aantrekkelijk, zelfs als partner daarin lengte zou hebben, zou hij waarschijnlijk niet snel aan slag komen, met de 2-4 punten die hij nog zou kunnen hebben. Ik kwam met een kleine harten uit voor hartenboer in dummy.  De leider wilde niet dat west aan slag zou komen, die kon immers door het schamele schoppenbezit heen spelen. Daarom werd ruitenboer uit dummy gespeeld om zodoende de snit op ruitenvrouw over west te nemen. Aan slag met ruitenvrouw kon ik de noordhand nu bijna uittekenen: Schoppenheer, misschien ook schoppenboer,  hartenheer en -vrouw, ruitenheer en klaverenboer of -vrouw, of misschien wel allebei (maar dan niet schoppenboer, anders zou er zeg maar (oh nee, nu doe ik het toch!) een 1SA opening zitten. Ik zie nu een kans; als de leider maar twee ruitens heeft, nu dus alleen nog ruitenheer, dan kan hij niet meer bij zijn hartens komen als ik ruiten na speel. De hartens zijn immers geblokkeerd nu de leider in slag twee niet hartenaas heeft opgeraapt!  Ik speel in slag drie daarom ruiten na en de leider is de pineut. Na het oprapen van de ruitenkleur en hartenaas, kan deze niet meer in de noordhand komen. Het contract gaat zelfs één down voor een zoete 95% score.  Deze score moesten we delen met de winnaars van deze editie die zo fortuinlijk waren om NZ in 4 klaveren één down te zien gaan!

Weleens van een jumpreverse gehoord? Mijn partner deed dat op spel 20. Dat ging zo: hij opende met 1 klaveren en bood op mijn 1 ruiten nu niet 1 schoppen, maar 2 schoppen. Wij spelen dat als 18-21 punten, die hoofdzakelijk in de twee geboden kleuren dienen te zitten.

Het hele biedverloop:

West              Noord           Oost               Zuid
1♣                   pas                 1                  pas
2♠                   pas                 3♠*                pas
3SA**             pas                 4                  pas
4♠                   pas                4SA                pas
5                   pas                 5                 pas
6♣                  pas                 6♠             doublet!
allen passen

Het biedverloop heeft wat uitleg nodig.  Na de jumpreverse is het bieden uiteraard mancheforcing. West belooft immers een geweldige beuk en oost heeft al minstens zes punten getoond. Als je in een mancheforcing situatie niet de manche biedt, dan geef je overwaarde aan.  Het 3 schoppenbod betekende dus; partner ik heb echt een te mooie hand om met 4 schoppen te volstaan. Daarna bood west 3SA wat er raar uitziet. 3SA is echter ook onderdeel van het slembieden. Het staat bekend onder de naam ‘serious 3NT’.  West is serieus geïnteresseerd in slem nadat oost heeft aangegeven te veel voor de manche te hebben. Oost hoort dat west geen controle in harten heeft (die slaat hij namelijk over in het bieden) en dat lijkt goed nieuws nu oost in die kleur een singleton heeft. Nadat de sleutelkaarten zijn opgevraagd (de vijf azen en troefvrouw), geeft west onderweg met 6 klaveren ook zijn klaverenheer nog even aan.  Zuid gelooft het bieden niet en doubleert. Met ruitenheer achter de ruitenbieder is het contract ook down als noord met harten start. Noord komt echter met ruiten uit en nu is het contract te maken. Neem ruitenaas, trek de troef en speel vijf keer klaveren, waarop de singleton harten in dummy verdwijnt. Daarna wordt een slag aan ruitenheer afgegeven. De leider maakt op die manier vijf slagen in troef, vijf in klaveren en twee in ruiten. Niet alle leiders hadden twaalf slagen gehaald na een ruitenstart en eigenlijk is dat een beetje slordig. 

We hebben genoten van deze leuke bridgedrive en zijn hopelijk volgende keer weer van de partij.

 

Marcel Winkel