web analytics

Home » Spelvdweek » Spel van de week

Spel van de week

Pas op je tellen, Sinterklaas! 5 december, BUTLER, spel 10 (O/Allen).

Je bent NOORD en hebt:
♠ A4 A93 AH1095 ♣ 986
Gever OOST past en partner ZUID opent 2SA! Wat doe je (NOORD) nu met deze hand? 

NOORD bood met een brede grijns 7 SA!
Ik (WEST) zou achteraf gráág mijn vraagtekens willen zetten bij dit bod, maar nu ik dit contract heb laten máken doe ik er maar beter aan verder deemoedig te zwijgen.
Moet je in BUTLER een zékere 6 SA zonder nader onderzoek op het spel zetten voor een (toegegeven!) supervétte 7 SA?
Anderzijds: hoe vaak krijg je nu helemaal de kans om 7 SA te bieden??

Het gehele biedverloop:
W   N   O   Z
–     –      P 2SA
P 7SA   P  P
P
Spánnend! Wat je noemt een “high stakes” –slam! Dit was het spel:

De uitkomst is natuurlijk ópgelegd: Kla Vrouw! Ik heb (inwendig) geregistreerd dat er iemand (ex-cursist) was die daarvan afweek en ik zal daar nog een hartig woordje mee wisselen!
Wat jámmer dat lijfstraffen tegenwoordig verboden zijn!

Anderzijds: misschien ook maar goed! Anders had ik als tegenspeler nu ook stokslagen gekregen!

De tegenspeler(s) moet(en) altijd létterlijk op zijn(/hun) tellen passen! Maar tijdens het spel ben ik helaas érgens de tel kwijtgeraakt.
Het effect was dat ik als een Sinterklaas met impen heb gestrooid alsof het pepernoten waren.
Mijn énige (zeer zwakke!) excuus is dat Sinterklaas afgelopen donderdag langskwam bij BOD84. Dat bracht weer heel oude herinneringen bij me boven. In mijn jeugd waren St.Maarten (11 nov) en Sinterklaas echte hóógtepunten in het jaar. Ik kan de opwinding van toen nog steeds voelen. U dankt dit stukje dus beslist aan Sinterklaas. Hoge prelaten brengen bij mij nog steeds een soort Pavlov-reactie teweeg: biechten! Natuurlijk wéét ik dat het tegenwoordig helemaal omgekeerd is: die prelaten hebben nu zélf heel veel op te biechten!

Terug naar het spel: als tegenspeler moet je téllen, téllen, téllen! Ik was te zeer geconcentreerd bezig met het uittellen van de verdéling en liet een steekje vallen bij het tellen van de honneurpunten. Als ik dat láátste goed gedaan had, dan had ik in het eindspel de juiste kaart weggegooid.
Deze 7 SA moet down!
Zéér schrale troost: ik was niet de énige die het liet maken. Ik heb (met dank aan Wikipedia!) uitgerekend dat 5 december in 2024 opnieuw op donderdag valt! Véél eerder dan ik (intuïtief) dacht. Zwarte Piet is dan inmiddels Grijze Piet. Ik hoop dat ik dan een herkansing krijg! Dit jaar zou ik van (zwarte?)Piet in elk geval de chocoladeletter P van “Prutser” hebben gekregen!
Vanwege Sinterklaas nu mijn eigen cadeautje voor de lezer: www.newbridgemag.com Meld je (gratis) aan! Ook al doe je er verder helemaal niets mee!! Bridge heeft het moeilijk. Berry zegt wel eens gekscherend: “bridge heeft een hoog rollatorgehalte!” Steun dus dit initiatief en breng het onder de aandacht van ál je bridgevrienden!

Dan nu mijn vragen:
-wat vindt u van het bijbod?
-zou u het anders gedaan hebben? (deze vraag is aan zowel NZ- als OW-spelers)
-hoe ging het bij u aan tafel?
-ook als u dit spel helemaal niet gespeeld hebt is uw reactie natuurlijk welkom! Reacties graag via de website.

René Wortel


14 reacties

 1. Bij ons was ik Zuid en opende met 2 SA. Vervolgens gaf mijn partner als antwoord 4 SA waarop bij de bellen gingen rinkelen. Ik antwoordde met 5 ruiten waarop mijn partner doorging naar 5 SA om heren te vragen. Ik had toen een black-out en paste terwijl ik natuurlijk als antwoord 6 schoppen (3 heren) had moeten geven.
  Dit betekent dus dat alle A-zen en heren binnenboord waren en de tegenstanders op zijn hoogst ergens drie keer de vrouw van konden hebben.
  Mijn partner zou er dan 6 SA van gemaakt hebben waardoor ik naar 7 SA had moeten gaan omdat In zuid ook nog eens drie vrouwen waaronder harten vrouw en harten boer en klein aanwezig waren.
  Dit was de kans voor mij om voor de eerst keer 7 SA te bieden. Helaas ik deed het niet. Ik hoop dat ik nog eens zo’n kans voor open doel krijg en dat ik dan rustig nadenk en kan uitrekenen dat de kans op 7 SA er goed in zat.
  PS ik haalde wel alle slagen binnen maar helaas een slechte score door het verkeerde contract. Een flink leermoment.

 2. Bij ons opende Nicky 2 SA, en ging het verder 3 Kl – 3 Ru – 4 SA – 5 Kl (1 Aas dus) – 5 Ru (Heren vragen, niet dat ik er veel mee op zal schieten, maar vooral om te laten horen dat alle Azen binnen boord zijn) – 5 Sch (3 Heren) – 6 SA – rondgepast.
  Dat partner het ontbrekende Aas en 3 Heren heeft is niet verbazend, gezien de 2 SA opening, en ze zal minstens 2 Vrouwen en 3 Boeren erbij moeten hebben, of 3 Vrouwen en 1 Boer, om aan 20 pts. te komen. Daarmee zie ik dan 12 slagen. Of 7 erin zit is niet na te gaan, daarom 6 SA.
  De dwang is een mooie figuur, en 7 SA kan dus gemaakt worden dankzij het feit dat de schoppen- en klaverendekking in dezelfde hand zit. Het zal normaal gesproken down gaan tenzij de ruitens 3-3 vallen, of Ru Boer sec of dubbel. De kans daarop is bij elkaar ongeveer 55%. Dan lijkt die onmiddellijke verhoging van 2 SA naar 7 toch nog niet zo gek.

 3. Op speciaal verzoek van René mijn beleving van dit spel.
  Ik dacht het spel verdrongen te hebben, maar nee, sommige spelers laten je ook na de clubavond nog dingen herinneren om daar eventueel een volgende clubavond fijntjes met elkaar over te kunnen filosoferen. René, ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
  Het bieden was vrij eenvoudig: Peter opent 2 SA. Tja, … dat zijn minstens 35 punten samen. Dat maak je niet vaak mee. Vanwege de speciale avond besloot ik toch maar even te controleren of Sinterklaas onze tegenstanders niet een klein aasje gegeven had. Dat had hij niet!!?!! Verder onderzoek had in mijn ogen geen zijn want daar kon ik toch niet achter komen en zo vaak komt het ook niet voor dat je groot slem SA kunt bieden. Bovendien moest Peter het spelen (… en nu geen open deuren intrappen!!) dus kon ik met een gerust hart 7 SA bieden.
  Uitkomst KL V. Op de vierde harten zag ik dat Oost een kleine ruiten bijspelen en op de schoppen nog een ruiten weg bij Oost. Ha, ruiten boer op de knip, 7 SA gemaakt, aandacht weg…..totdat op ruiten vrouw West niet bekend!
  Te laat om een Vienna Coup te plaatsen. 7 SA, één down, …
  Lang konden we er niet over nadenken want Sinterklaas was in aantocht!

  Groet, Rob

 4. Bij ons (Hans en Wim) bood Hans3 Kl en 3 Ru 4SA om na 5 Kl 7 SA te bieden. Na Kl A heb ik eerst 4 Ha geïncasseerd, daarna 3 Ru, waarop west 2Sch afgooide en met 4 Sch slagen was de buit binnen. De eerlijkheid gebied me te zeggen, dat ik de dwang die Jan Don beschreef niet had opgemerkt. Dit was mijn tweede sint cadeau, maar ik voel me toch meer pechvogel.
  P.S. Als er iemand morgenavond met mij wil spelen, dan graag.

 5. Heren,

  Ik heb doorgaans veel vertrouwen in de medisch stand en wordt me de vraag gesteld: “heeft u voorkeur voor een bepaalde dokter” dan heb ik die nooit.
  Maar als ik een QED ( quasi externe defibrillator) zou moeten laten plaatsen en ik mocht kiezen tussen de gewaardeerde dokters Don en den Ouden, ja dan zou ik toch voor dokter Don kiezen. Het schijnt dat de QED van dokter den Ouden soms niet werkt, vandaar.
  Ik ben overigens wel benieuwd hoe de leider dan speelde in 7 sa en hoe René en Rein het hebben laten maken.
  Of is het discretie, die de schrijver ertoe bracht dit in nevelen te verhullen?
  Tenslotte: de site waar René naar verwijst is de moeite waard. Meld je je aan, dan krijg je maandelijks een vracht aan interessant bridge-leesvoer toegestuurd, gratis.
  Zie:www.newbridgemag.com/magazines.html voor de al verschenen maandelijkse artikelen.

  groeten,

  Louk

  • Nu dit voor mij uiterst pijnlijke spel in de veilige medische sfeer is getrokken, kan ik wel met mijn billen bloot (mits alle prelaten op veilige afstand blijven!). Helaas weet ik niet meer exact de slagenvolgorde. (Sinterklaas-stress??) Wél dat ik op zeker moment moest kiezen tussen een 4324 bij de leider of de 4423 die hij in werkelijk had. Als ik daarbij nog de extra overweging had gehanteerd dat de leider Harten Boer nog móest hebben voor zijn 2 SA-opening (reconstructie achteraf) dan had ik de juiste keuze kunnen maken. Het is allemaal des te pijnlijker omdat ik onlangs nog het boekje (“how to improve your bridge”) van Hugh Kelsey herlas. Het hoofdstuk over téllen (zowel voor de leider als voor de tegenspelers) had ik instemmend knikkend gelezen. En dan nu dít! “Berouw komt na de zonde” zou mijn moeder gezegd hebben. (->” ja,ma!”) Misschien heb ik dus in dit geval wel meer baat bij de psychotherapeut dan bij de dokter/anatoom-patholoog. “Denkt u dat het nog goed komt met me, dokter??” Partner en ik hebben ten overvloede (maar dus te laat!) onze conclusie getrokken dat we in dit soort situaties nadrukkelijk, snel en duidelijk onze distributie moeten signaleren.
   gr, René

  • Ik meen me te herinneren dat Hans liefhebber is van cryptogrammen en dus ook van anagrammen.
   Als je het “verschil” neemt van de letters van de namen “den Ouden” en “Don” dan houd je (met een beetje goede wil vanwege de accenten) het franse woord “dénué” over. Dat duidt er inderdaad op dat er een onderdeeltje ontbrak aan de QED van docteur den Ouden!

 6. Goedenavond bridgers.
  Ik zat West met Cora in Oost en wij speelden 7Sa down en m.i. was het contract niet te maken bij normaal goed tegenspel.
  Jan Don geeft aan in zijn commentaar dat West 3 klaveren vast moet houden,maar ik denk dat 2 genoeg is ,naast de 4 schoppentjes.
  En dan is West niet in dwang te brengen.
  Oost heeft alleen maar de Ruiten verdediging en die is evenmin kapot te krijgen.
  Q.E.D

  • Beste Hans,
   Slag 1: klaver A, Slag 2: Ru V (west: Kl4), Slag 3,4,5,6 (Ha AHVB) (West heeft nog: kl BT7, Sch T976), Slag 7: Kl H (W: kl 7), Slag 8: Ru A (W: kl T), Slag 9: Ru H en nu zit west in dwang, want die moet kiezen tussen het weggooien van KlB, of het laten gaan van een schoppentje. QED, indeed!
   hartelijks, Jan

   • Volgens mij is de speelwijze die Jan aangeeft sluitend. De dreigkaarten tegen WEST zijn Kla 9 en Schoppen 8 en de dwang-kaart is Ru Heer. De dwangkaart moet inderdaad in NOORD liggen en het tijdig deblokkeren van Kla Aas is een “Vienna Coup”.
    Alléén: zo speelde de leider het niet! We waren “van de haak” en hebben ons tóch laten “beetnemen”. Zoals eerder aangegeven verzuimden OW elkaar tijdig te informeren over de verdeling (en daarmee over de verdeling van de leider). Jammer! (28 impen in de kering).Volgende kans over 5 jaar?
    gr, René

 7. Beste René,
  Mij lijkt dat 7 Sa altijd gemaakt is. Na de start van Klaver V, tel je 12 vaste slagen. De 13e komt gemakkelijk uit de ruiten als die 3-3 zitten, dus dat ga je eerst maar eens proberen. Je speelt ruiten V en je ziet direct dat oost begonnen is met 6 ruitens. West ontdoet zich van een schoppen. Nu cash je je 4 hartenslagen (op de 4e harten gooi je een ruiten af), waarna je weet dat oost 4 zwarte kaarten had. West ontdoet zich van een klaver. Er is nu een dwang mogelijk tegen west die niet én 3 klavers kan vasthouden én 4 schoppens (op jouw 3 ruitens en 4 hartens). Na de 4 hartens nu eerst Klaver H meenemen en terug naar de hand met Sch A. West heeft nu nog: Sch T97, Kl BT. Nu speel je ruiten A, (west Klaver T), maar op ru H, waarbij je in de hand een klaver afgooit, zit west klem. Volgens mij heet dat meenemen van die Kl H een Vienna-coup (waardoor de klaver 9 in de andere hand een dreiging wordt).
  Ik hoop dat ik dit aan tafel had gevonden!
  groeten, Jan

 8. Ik weet niet meer hoe het bieden bij ons ging.

  Tja, ik vond het niet zo moeilijk, maar Peter begon niet gelijk aan de ruiten. Ik kan zien dat Peter 2 ruiten heeft, ik probeer ruiten B 4e/5e vast te houden en gooi alles verder weg. Hans moet schoppen 10 4e en klaveren B en10 vasthouden. Wanneer Peter ruiten 10 of 9 voor durft te spelen en door laat lopen, dan haalt hij 7Sa , maar of dat een logische speelwijze is.? Hij moet dat ook in het begin doen, anders kan hij niet meer bij de ruiten komen.

 9. “Als het kalf verdronken is, dempt men de put!” (Mijn moeder was altijd dól op spreekwoorden en ik hoor nu een echo uit het verre verleden).
  Partner en ik hebben inmiddels onze signaleerafspraken wat aangescherpt voor dit soort situaties. Beter laat dan niet.
  René

 10. Dan nu mijn vragen:
  -wat vindt u van het bijbod?
  -zou u het anders gedaan hebben? (deze vraag is aan zowel NZ- als OW-spelers)
  -hoe ging het bij u aan tafel?
  -ook als u dit spel helemaal niet gespeeld hebt is uw reactie natuurlijk welkom! Reacties graag via de website.

  René Wortel

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.