Home » Spelvdweek

Spelvdweek

Beste clubleden,

Zoals jullie weten is er besloten het Bodje niet meer in papieren vorm te laten verschijnen, maar alleen nog digitaal. Het Bodje krijgt voortaan een vaste kolom op de website van Bod’84.