Home » Rankingsysteem

Rankingsysteem

Opkomstplicht vervalt. Tijdig afmelden blijft noodzakelijk!

In navolging van andere bridgeclubs voert BOD84 in het seizoen 2017-2018 een nieuw competitiesysteem in met gebruik van de ranking, zoals besproken op de ALV in april 2017.

Elke speler krijgt op 1 september een beginranking, gebaseerd op diens resultaten in de laatste 2 competities (OPC en Butler) aan het eind van seizoen 2016-2017. Indien nodig krijgt een speler op 1 september een geschatte ranking.

Naar aanleiding van de behaalde resultaten wordt de ranking van deelnemende spelers na elke speelavond aangepast.

Zie het wedstrijdreglement voor het daarbij gebruikte systeem.

De actuele ranking van een speler is het gemiddelde van de ranking van de voorafgaande 5 speelavonden waarop de speler daadwerkelijk heeft gespeeld.

Op elke speelavond gebeurt de indeling van spelers in lijnen voortaan op basis van hun laatstbekende ranking.
Het belangrijkste effect is dat er nu geen “promotie” of “degradatie” plaatsvindt na een competitie. Er zijn namelijk geen afzonderlijke competities meer. De ranking zorgt ervoor dat de spelers steeds ingedeeld worden in een lijn met andere spelers van vergelijkbare ranking . “Buiten mededinging” meespelen is dus niet meer nodig en de opkomstplicht vervalt. Na een eventuele periode van afwezigheid wordt men ingedeeld  op basis van de ranking die men had vóór de periode van afwezigheid.

LET OP: tijdig afmelden bij afwezigheid is nog steeds noodzakelijk!!

Sterker nog: wegblijven zonder afmelding vormt een groter probleem bij het nieuwe systeem en wordt daarom ook strenger gestraft. De TC neemt het extra werk dat nodig is voor het rankingsysteem voor lief, maar vraagt van uw kant ook medewerking.

Het moge duidelijk zijn dat het nieuwe competitiesysteem veel voordelen biedt voor alle leden.  Zie ook NBB-site: https://www.bridge.nl/nbb-clubranking/2985-nbb-clubranking

de TC