Home » Onze club » Informatiebulletin

Informatiebulletin

Informatiebulletin

Houtense Bridgeclub BOD’84 heeft 125 actieve leden en 3 vrienden van BOD.

We spelen op maandagmiddag van 13:30-16:30 uur, dinsdagavond en donderdagavond van 19.45 – 23.00 uur in “The Dome”, Kruisboog 32, 3994 AE Houten.

BOD’84 heeft een website: www.bod84.nl<https://www.bod84.nl/> waarop o.a. de uitslagen, het wedstrijdrooster, het reglement en het laatste clubnieuws te vinden is. Daarnaast worden de uitslagen van de competities gepubliceerd op het clubportal  van de Nederlandse Bridgebond: www.nbbclubsites.nl/club/2048/

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Tweemaal per jaar, in voor- en najaar, wordt een  Algemene Leden Vergadering gehouden, voorafgaand aan het spelen.

De jaarlijkse contributie voor 2021 bedraagt € 100,- voor een speelmoment, € 160,- voor twee speelmomenten en € 220,- voor drie speelmomenten.

Jeugdleden (t/m 25 jaar) en  leden die ook lid zijn van een andere NBB-bridgeclub krijgen een korting  van € 9,-. U-pasleden betalen de helft van de normale contributie.

Opzeggen kan per 1 januari en per 1 september. Dit kan uiterlijk tot één maand (dus uiterlijk op 1 aug. of 1 dec.) tevoren. Afmelden geschiedt via onze website, link lidmaatschap<https://bod84.nl/formulieren/meldingsformulier/> of bij de ledenadministrateur Hetty Veenstra, email: hetty.veenstra@hotmail.com