web analytics

Home » Onze club » Informatiebulletin

Informatiebulletin

Houtense Bridgeclub BOD84 heeft 138 actieve leden en 3 vrienden van BOD.

We spelen op maandagmiddag van 13:30-16:30 uur,dinsdagavond en donderdagavond van 19.45 – 23.00 uur in “The Dome”, Kruisboog 32, 3994 AE Houten.

BOD84 heeft een website: www.bod84.nl. waarop o.a. de uitslagen, het wedstrijdrooster, het reglement en het laatste clubnieuws te vinden is. Daarnaast worden de uitslagen van de competities gepubliceerd op het clubportal  van de Nederlandse Bridgebond: www.nbbclubsites.nl/club/2048.

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Twee maal per jaar, in voor- en najaar, wordt een  Algemene Leden Vergadering gehouden, voorafgaand aan het spelen.

De jaarlijkse contributie voor 2020 bedraagt € 100,-. Leden die zowel op dinsdag als op donderdag bridgen betalen € 160,-.
Jeugdleden (t/m 25 jaar) en  leden die ook lid zijn van een andere NBB-bridgeclub krijgen een korting  van € 9,-
U-pasleden betalen de helft van de normale contributie.

Opzeggen kan per 1 januari en per 1 september . Dit kan uiterlijk tot één maand (dus uiterlijk op 1 aug. of 1 dec.) tevoren. Afmelden geschiedt via onze website  link lidmaatschap of bij de ledenadministrateur Hetty Veenstra, email: hetty.veenstra@hotmail.com

In de maanden juni, juli en augustus wordt niet in clubverband gespeeld, maar organiseert BOD84 in “The Dome”, Kruisboog 32, 3994AE Houten, voor leden en niet-leden een laddercompetitie: De BOD84 Zomerdrives.  

Speelmiddag
U bent uiterlijk om 13.15 uur aanwezig, want om 13.30 uur start de wedstrijd. De gang van zaken op een speelavond wordt bepaald door het wedstrijdrooster. Bij verhindering meldt u zich bijtijds af; in ieder geval voor 13.00 uur, liefst via de website.

Speelavond
U bent uiterlijk om 19.30 uur aanwezig, want om 19.45 uur start de wedstrijd. De gang van zaken op een speelavond wordt bepaald door het wedstrijdrooster. Bij verhindering meldt u zich bijtijds af; in ieder geval voor 17.00 uur, liefst via de website.

Afmelden speelmoment:
Iedereen die verhinderd is moet zich UITERLIJK twee uur vòòr aanvang van het speelmoment afmelden via de website:

Via onze website www.bod84.nl via de koppelingen ‘afmelden maandag, ‘afmelden dinsdag’, ‘afmelden donderdag’

Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om het via de website te doen of op het allerlaatste moment bent verhinderd, dan kunt u de contactpersoon van het speelmoment benaderen:

Contactpersoon maandagmiddag: Jaap Loeve, tel: 030–6352351, e-mail: jaap@loeve.org

Contactpersoon dinsdagavond: Wil Miltenburg, tel: 0344–662238, e-mail: wilmiltenburg@planet.nl

Contactpersoon donderdagavond: Ria Rigter, tel.: 030-6341449, e-mail: riarigter@yahoo.com

Tijdens het bridgen kunt u tot ca 24.00 uur koffie, thee en diverse dranken kopen aan de bar. De ruimte op de tafels is beperkt.
Wilt u daarom uw lege glazen aan het eind van de speelronde zelf naar de bar brengen?

Aan het eind van de speelavond wordt van elk lid verwacht dat de tafel waaraan de laatste ronde is gespeeld, wordt opgeruimd. Dat wil zeggen: het tafelkleedje opvouwen en opbergen, de  biddingboxen inklappen en opbergen in de kratjes en de overige materialen naar de wedstrijdtafel brengen. De mensen die zaaldienst hebben ruimen vervolgens het materiaal op in de  kast.

Dupliceren
Sinds een aantal jaren worden de spelverdelingen voor de 24 spelen die wij spelen op een avond door middel van een programma via de computer gemaakt. Alle lijnen spelen met dezelfde spelverdelingen. Om dit mogelijk te maken  moeten de spellen gedupliceerd worden. Dit gebeurt op dinsdagmiddag om 14.00 uur, voor zowel maandagmiddag de dinsdag- als de donderdagavond en de thuiswedstrijden van de externe viertallen. Wilt u meehelpen met dupliceren, meldt u zich dan aan bij Maria Goes, e-mail mgmariagoes@gmail.com.

Zaaldienst en opruimen
Van ieder clublid wordt verwacht dat hij of zij enkele keren per jaar meehelpt met het voorbereiden van de zaal en het opruimen na afloop van de wedstrijd. De werkzaamheden zijn: het 
gereedmaken van de tafels en na afloop opruimen van het spelmateriaal: kleedjes, biddingboxen  etc. Iedere avond is een TC-lid aanwezig om u daarbij zo nodig te helpen. De sleutel kunt de bar opvragen.

Het zaaldienstschema staat in dit Infobodje en op de website. Noteert u goed wanneer het uw beurt is! Het vergeten van uw zaaldienst betekent dat anderen in korte tijd extra werk moeten verrichten.

Bent u verhinderd op de ingedeelde dag ,dan zoekt u zelf naar een vervangend paar. U kunt bijvoorbeeld ruilen van datum met een ander paar. Graag de wijzigingen melden aan Jaap Loeve (maandag) aan Paul de Wit (dinsdag) of aan Ria Rigter (donderdag)..

Arbitrages
BOD84 heeft tal van gediplomeerde arbiters. Deze rouleren en aan het begin van de avond maakt de wedstrijdleider bekend wie arbitreert. Mocht zich een onregelmatigheid voordoen,
vraag dan om arbitrage!  De arbiter van zal dan een teken geven dat hij of zij komt, maar dat kan, wanneer hij of zij midden in een spel zit, soms even duren. Het roepen van de arbiter is niet onsportief, maar juist bedoeld om het spel zo correct mogelijk te laten verlopen. De nieuwe spelregels zijn er op gericht om onregelmatigheden recht te zetten die de competitie kunnen vervalsen!. Tegen een beslissing van de arbiter kunt u in protest gaan. Op de avond zelf zal dan een protestcommissie worden samengesteld. Mocht u ook hun beslissing in twijfel trekken, dan kunt u bij het District in protest te gaan.

Roken
In onze club geldt een algeheel rookverbod. 

Wat spelen wij?
Het Wedstrijdrooster – zie dit Infobodje en de website- geeft een overzicht van de speelavonden van het 
seizoen. We spelen diverse soorten bridgecompetities.

Onderling Paren Competitie:
(OPC) Op dinsdag- en donderdagavond spelen we in twee lijnen van verschillend niveau. Na elke wedstrijd kunnen eventueel paren degraderen/promoveren(  volgens het rakingsysteem. De laatste Onderlinge Paren Competitie aan het eind van het seizoen bepaalt de lijnindeling bij de start van het nieuwe seizoen.

Topintegraal:
Een serie van  ongeveer 5 avonden, waaronder het Ruitenboer toernooi, over het gehele seizoen verspreid, waarbij paren uit de verschillende lijnen tegen elkaar spelen.

Butler- en/of Intern Viertallen competitie: Een serie van  4 of 5 avonden, waarbij zelf geformeerde teams een competitie spelen.

Incidentele wedstrijden:
Op beide avonden wordt een herfst-, kerst- paas- en  slotdrive georganiseerd,  waarbij prijzen kunnen worden verdiend.

Externe viertallen:
BOD ’84 speelt met diverse teams mee in de externe viertallencompetitie die door het district Utrecht van de NBB wordt georganiseerd. Voor meer info: informeer bij Sipke van Manen e-mail: sipke.van.manen@lijbrandt.nl telefoon 030-6374958.

Bibliotheek
Enkele leden van onze vereniging hebben een aantal interessante bridgeboeken in hun bezit. De titels van deze boeken staan op onze website. Als u belangstelling hebt om deze boeken te lenen, dan kunt u doen via onze website https://www.bod84.nl/ledenservice/boekbestellen/ of via de link boekbestellen