Home » Ledenservice » NBB-rating

NBB-rating

Ratingsysteem
Vergelijkbaar met de tennissport zijn er twee ranglijsten: de NBB-rating en de Transfer Race.

Transfer Race
Voor de Transfer Race (seizoenranglijst) tellen van het lopende seizoen de
meesterpunten van de vijf hoogste resultaten voor 100% mee en de vijf opvolgende
resultaten voor 50%. De optelsom van deze tien resultaten bepalen de stand van de
Transfer Race.  Alleen het lopende seizoen telt mee voor de Transfer Race.

NBB-rating
De eindresultaten van de vier voorgaande Transfer Races bepalen de NBB-rating van een speler.
De vier laatste seizoenen tellen in aflopend gewicht mee.
De NBB-rating is de ‘eerlijkste’ ranglijst, de NBB-rating is  een goede indicatie voor de sterkte van een speler.
De opbouw van de NBB-rating is als volgt:
100% van de punten van de Transfer Race van het voorgaande afgesloten seizoen
75% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
50% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
25% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
De optelsom van deze vier resultaten is de NBB-rating.
Verschil tussen Transfer Race en de NBB-rating
Voor de Transfer Race tellen alleen de punten van het lopende seizoen mee.
De NBB-rating is de (gewogen) optelling van de laatste vier Transfer Race eindtotalen.
Het lopende seizoen telt dus niet mee voor de NBB-rating.
Door deze methodiek hebben het moment van invoeren van de Meesterpunten en het
moment waarop een wedstrijd in het seizoen valt, geen invloed op de NBB-rating.