Home » Formulieren » Lidmaatschap

Lidmaatschap

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de clubsecretaris.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap is het van belang het volgende te weten:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij niet tijdig opzeggen is men contributie verschuldigd.
Het bestuur houdt zich het recht voor om binnen vier weken na de aanmeldingsdatum uw lidmaatschap ongedaan te maken.

Door het versturen van dit formulier wordt u geacht van het bovenstaande op de hoogte te zijn.

Bij nieuwe aanmelding: alle bekende gegevens invullen.
Bij wijziging: De verplichte velden (velden gemerkt met een *) en alleen de gewijzigde velden.
Bij opzegging: Alleen de verplichte velden (velden gemerkt met een *)  

dd.mm.eejj
1111 AA