web analytics

Home » Formulieren » Afmelden dinsdag

Afmelden dinsdag

Wie doet de afmelding?

Als van een paar beide partners  afwezig zijn maakt het niet uit wie de afmelding doet. Als van een paar slechts één van de partners kan spelen doet die speler de afmelding en geeft aan of hij/zij nog een partner zoekt, dan wel met een invaller speelt.  Bijvoorbeeld: van het paar A – B is A afwezig, dan doet B de afmelding. Voor iedere datum waarvoor u zich wilt afmelden moet u zich apart afmelden. Dus niet de tekst “ook op 23-09 en 02-10”.

dag van de afmeldingsdatum
maand van de afmeldingsdatum