web analytics

Home » Drives » Winterdrive » Inschrijving winterdrive

Inschrijving winterdrive

Inschrijving geschiedt uitsluitend door overschrijving van € 50,- per paar, over te maken op rekening NL09INGB0003965121 ten name van W.C.E. Miltenburg onder vermelding van “Winterdrive”, de juiste paarsamenstelling en versturen van het inschrijfformulier 
Inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien later dan 48 uur vóór aanvang afgemeld wordt.

NB: Uw inschrijving wordt pas definitief zodra het inschrijfgeld op bovenvermelde rekening is bijgeschreven én dit, volledig ingevulde, formulier is ontvangen.

naam en achternaam 1e deelnemer
1e deelnemer
naam en achternaam 2e deelnemer
2e deelnemer

NBB-nummers alleen invullen als we die nog niet eerder van u hebben ontvangen

1e deelnemer
2e deelnemer