Home » Drives » Winterdrive

Winterdrive


         
28e Winterdrive, bridgen in het Oude Dorp van Houten op zaterdag 29 januari 2022


foto: vanegmondfoto.nl

Indien op 29-1-2022 de Coronamaatregelen nog van toepassing zijn
wordt bj de ingang van de zaal op de aanwezigheid van een CTB (Corona ToegangsBewijs) gecontroleerd.

Wij bieden u: Een Wintermaaltijd ná de 1e zitting. Diverse prijzen in Natura.

Bridgen: U speelt 2 zittingen, topintegraal, 6 ronden per zitting, 4 spellen per ronde. Meesterpunten volgens de schaal van NBB.

Aanvang drive: 14.00 uur precies.

Aanwezig: U wordt op zaterdag 29 januari tussen 13.15 en uiterlijk 13.45 uur verwacht in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”, Burg.Wallerweg 2 te Houten.

Prijsuitreiking: Om 22.30 in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 55,00 per paar. Bij overschrijding van het maximale aantal van 64 paren ontvangt u het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk terug.

Inschrijving: Inschrijving uitsluitend via het inschrijfformulier op deze website. Inschrijven vanaf 20 december en is pas definitief na overschrijving van € 55.00 per paar op rekening NL09INGB0003965121 ten name van W.C.E. Miltenburg onder vermelding van “Winterdrive” en de juiste paarsamenstelling

            Inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien later dan 48 uur vóór aanvang afgemeld wordt.

Sluitingsdatum: Op dinsdag 25 januari om 23:00 uur of op het moment dat het maximale aantal van 64 paren is bereikt.

Inlichtingen: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wil Miltenburg via e-mail wilmiltenburg@planet.nl of via 0344-662238 / 0638226730.