web analytics

Home » Drives » Winterdrive

Winterdrive

 

          26e Winterdrive, bridgen in het Oude Dorp van Houten op zaterdag 26 januari.

 

 

Wij bieden u: Een Wintermaaltijd ná de 1e zitting. Diverse prijzen in Natura.

Bridgen: U speelt 2 zittingen, topintegraal, 6 ronden per zitting, 4 spellen per ronde. Meesterpunten volgens de schaal van NBB.

Aanvang drive: 14.00 uur precies.

Aanwezig: U wordt op zaterdag 26 januari tussen 13.15 en uiterlijk 13.45 uur verwacht in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”, Burg.Wallerweg 2 te Houten.

Prijsuitreiking: Om 22.30 in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 52,50 per paar. Bij overschrijding van het maximale aantal van 64 paren ontvangt u het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk terug.

Inschrijving: Inschrijving geschiedt uitsluitend door overschrijving van € 52,50 per paar, over te maken op rekening NL09INGB0003965121 ten name van W.C.E. Miltenburg
onder vermelding van “Winterdrive”
en de juiste paarsamenstelling en versturen van het inschrijfformulier.

            Inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien later dan 48 uur vóór aanvang afgemeld wordt.

Sluitingsdatum: Op zaterdag 19 januari of op het moment dat het maximale aantal van 64 paren is bereikt.

Inlichtingen: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wil Miltenburg via e-mail wilmiltenburg@planet.nl of via 0344-662238.