Home » Drives » Cafédrive » Verslag

Verslag

14e Houtense Cafédrive

Door Marcel Winkel

Soms speel je wel eens een cafédrive terwijl het strandweer is. Dan zit je 28 spellen binnen in zeven slecht verlichte, Houtense eetgelegenheden. Hoe gaan die mensen straks de menukaart lezen, vroeg ik me nog af. Of gokken ze maar wat tijdens het bestellen? Gokken hoort eigenlijk niet thuis aan de bridgetafel, tenzij het enigszins verantwoord is. Ik heb warme herinneringen aan alle leuke mensen die ik halverwege de tachtiger jaren op BOD heb leren kennen. Altijd weer leuk om deze mensen te zien en te spreken. De een heeft er een pondje bij, de ander is zijn haar kwijt of het is grijs. Ik ben van die eerste categorie J. Met mijn vader had ik een Acolachtig systeem afgesproken. Veel kunnen bieden en weinig misverstanden is altijd handig als je een gelegenheidspaar bent.

 

Al op het eerste spel zat de wind mee. Ik opende als zuid in de derde hand met 1. Na het volgbod van 1♠ heeft oost met een zeskaart (!) troefsteun, een zijaas en een singleton in een bijkleur genoeg voor de manche. OW bleven echter in de deelscore hangen en daarmee kregen wij een score van 94% in de schoot geworpen.

 

 

 

 

 

 

Als je de westhand hebt en je partner opent met 1♠ dan stop je niet onder klein slem. Groot slem is ook eenvoudig te halen, maar dan moet je niet proberen klaveren in west te troeven. Je hebt met dummy samen maar drie ruitens dus ruiten in je hand troeven is veiliger. Dat de troeven 4-0 zitten is niet onoverkomelijk. Die kun je er namelijk nog steeds uithalen na je twee aftroevers in ruiten. Spelers die in de manche bleven hangen en dan ook nog maar twaalf slagen maakten, kregen een schamele beloning van 12% op dit spel.

 

 

West heeft een 1SA opening en noord zal daarop meestal volgen met 3 . Dat is ongelukkig getimed nu zuid in harten een renonce heeft, maar meetal winnend bridge (druk zetten). Door de mooie AH verliest noord slechts vijf slagen; een in ♠ en ♣, twee troefslagen en V. Dan ben je dus één down in 3. Dan moet je wel direct beginnen met troeftrekken, anders dreigt er een tweede downslag (west zal een ruiten introeven en dan heb je maar 33%).

 

 

 

West speelt 3SA en noord start klaveren. Zuid neemt het aas en speelt klaveren door. De leider laat deze naar de boer in dummy lopen, maar noord pakt met de vrouw en speelt een derde ronde. Zuid moet iets weggooien en kan het best de hartenkleur afsignaleren. De leider komt aan slag met klaverenheer en kan vijf slagen in ruiten oprapen, waarna hij de schoppensnit neemt. Als zuid aan slag komt en een hartennaspeelt, zal de leider niet durven snijden. Noord heeft immers nog vrije klaveren en dan zal west down gaan. Helaas voor de leider levert het halen van 3SA zonder overslagen slechts 22% op.

 

 

 

Νοord opent 3 en mag dat spelen. Oost komt uit met een kleine schoppen. Oost heeft dus niet HV, want daarmee zou deze zeker met de heer zijn gestart. OW hebben dus allebei een schoppenplaatje. Maar misschien heeft oost ook ♠10 bij dat plaatje. De leider legt dus klein in dummy (dankzij ♠9 in zijn hand) en west moet nemen met de heer. Er ligt nu nog ♠AB in dummy en daarmee kan later ♠V van oost er worden uitgesneden. Het halen van 3 leverde NZ 73% op .

 

 

 

 

Noord heeft een reverseopening, dat 16+ punten belooft. Hij begint dus met 1♣ en op 1♠ van zuid vervolgt hij met 2. Omdat reverse bieden handen tot wel 21 punten kan bevatten, mag zuid daarop nooit passen natuurlijk. Daarom haalde ik met 3 de vierde kleurconventie van , stal. Partner gaan we naar 3SA of liever toch naar 4♠ of misschien zelfs 4? Nu werd eenvoudig 4♠ bereikt en ondanks dat west een introever in kreeg, waren er toch tien slagen voor een onverwachte 86%. Veel mensen waren na het sterke bieden van noord toch in de deelscore blijven plakken.

 

 

 

Toen ik als zuid mijn 18-19 hand met een vierkaart schoppen in de aanbieding had gedaan, kreeg mijn vader met de noordhand slemvisioenen. Ruil B om voor ♣B en het slem is ook dicht. Vooral omdat oost nog in klaveren had tussengeboden. Na de start van ♣H zag mijn vader geen andere kans dan de snit op H. Die zat mis en het slem was één down voor 12%. Je kunt ook na ♣A eerst twee rondjes troef spelen om oost te laten zien hoeveel van die dingen je hebt. Als je daarna klaveren uit de noordhand speelt kan het zijn dat oost bang is dat je zelf ♣B hebt en deze later op de hartens in dummy zal weggooien voor de overslag! Oost weet immers niet dat je V niet hebt….! Mocht oost de slag nemen met ♣V dan valt daar ♣B onder (een krokodillencoupe in vakjargon). Even later gaat dan op ♣10 in dummy V weg in noord. Er is nog een andere, legitieme speelwijze voorhanden, waarbij je niet afhankelijk bent van een fout van oost. Duik de uitkomst van ♣H ! Je hebt nu een slag afgestaan en het contact kan nu niet meer down, zolang je ervan uitgaat dat oost H heeft. Neem de tweede slag (stel een kleine klaveren) en raap alle schoppens op en daarna en daarna AH. De arme oost moet met nog twee kaarten over zijn H sec zetten of ♣V de deur uit doen. In beide gevallen heeft noord de rest….speel maar eens na met open kaarten!

 

Voor een preemptieve opening wil je eigenlijk een zevenkaart hebben. Bij gunstige kwetsbaarheid en in de eerste hand, mag het ook wel eens op een behoorlijke zeskaart.Een vierkaart in een hoge kleur erbij is eigenlijk een grote (bridge)zonde. Bij paren is (op krabben en bijten na) echter bijna alles toegestaan, dus ik opende 3! Daar zat west met zijn 26 punten…..! Teveel voor 3SA maar te weinig slagen voor iets anders. West deed eerst maar eens doublet waarop zijn partner 4♣ bood. Dat zou kunnen zijn: ♠ 543 432 32 ♣ 65432 want daarmee moet je op een informatiedoublet toch ook bieden? Daar dacht west anders over: “Als zijn partner een zeskaart klaveren heeft, waarvan ♣A, dan tel ik twaalf slagen. West bood ‘daarom’ 6SA en toen dummy open kwam, zag hij direct dat hij vanavond beter niet met de tram naar huis zou kunnen gaan…De preempt boomerangde dit keer terug in mijn eigen gezicht. Niet miepen, volgende vier keer gaat west gewoon weer twee of drie down.

 

Zuid speelt 3SA en west redeneert dat met zoveel punten in handen, dat partner oost niet veel kan hebben. West kiest daarom voor een start in klaveren. Als oost neemt en nu harten naspeelt (partner west moet een opening hebben, kun je aan dummy zien en in klaveren zitten die niet!) dan zou ik nu nog mijn downslagen aan het tellen zijn. Oost speelde echter neutraal klaveren terug en ik begon aan de ruiten. Nu kwam 3SA binnen terwijl OW 4 kunnen maken! Een onverdiende 93 voor NZ. Cadeaus tellen echter ook gewoon mee in je score en die krijgt iedereen, heus geloof me. Zelfs de grootste klagers van de club krijgen elke week diverse cadeaus aangeboden. Het in ontvangst nemen ervan is niet aan iedereen besteed…

 

 

Waar open je de zuidhand mee? Ik vond het een 2SA opening waard. Een reserveklaveren en verder een SA hand. Elf slagen in SA leverde 74% op.

 

 

 

 

 

 

NZ ontdekken de fit in harten. Oost zal zich een keer laten horen in schoppen. Als zuid de manche in harten biedt, heeft hij OW mogelijk stil. West heeft te weinig om 4♠ te bieden en oost zal vrezen dat zuid de manche heeft geboden op basis van honneurpunten. Het blufbod (tien hartens samen) van zuid pakt goed uit. Nu A achter H zit gaat 4 zelfs twee down, maar dat zitsel zorgt er tevens voor dat het geen 4♠ is voor OW maar zelfs 5♠! NZ verdienen 83% voor twee down in 4 . Dat lijkt me een goede deal…

 

 

 

Op het laatste spel kan brutaliteit voor een top of een nul zorgen. Oost zal in de derde hand met 1♣ openen. Ik besloot als zuid eerst mijn schoppen en daarna mijn harten te bieden. Oost gaf zich niet zomaar gewonnen en dat resulteerde erin dat ik leider werd in 3♠. In de vijf- twee fit speelt het doorgaans niet zo fijn op drieniveau en dit spel was daarop geen uitzondering. Er zijn zesverliezers en -200 op een deelscorespel is natuurlijk een dramscore voor NZ. OW kunnen namelijk +110 op eigen kracht halen (3♣ contract). Oost kende het ruitenbezit in mijn hand gelukkig niet en haalde daarom angstig twee hoge hartens op. Schoppen inspelen om de introever in die kleur tegen te gaan zou in dit geval beter werken. Ik was nu slechts één down voor -100 en dat was ineens 78% i.p.v. een zaalnul.

 

 

 

We hebben leuk gespeeld en genoten van de verse broodjes en lekker soep tussen de middag. Dat is voor herhaling vatbaar en dus heb ik me direct al ingeschreven voor het derde lustrum (voordat het vol zit!)….