web analytics

Home » Drives » Cafédrive » Inschrijving cafedrive

Inschrijving cafedrive

Het verschuldigde inschrijfgeld van € 43,50 per paar + € 0.50 per persoon, die geen NBB lid is (inclusief lunch) dient gestort te worden op rekening
NL66ABNA0460650335 t.n.v. FJAM Strooper o.v.v. cafédrive 2019 en de namen van het paar.