Home » Drives » Cafédrive

Cafédrive

  17e Houtense Cafédrive

Op zaterdag 14 mei 2022 organiseren de bridgeclubs Bod84 en B.C. Houten de Houtense Cafédrive.
In 6 lokaliteiten rondom het sfeervolle Plein ín het Oude Dorp zal die dag door 84 paren worden gebridged.
We spelen 6 ronden van 4 spellen.
De lokale middenstand sponsort ook dit jaar weer dit gezellige evenement, zodat er weer vele mooie prijzen zijn uit te reiken.
Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende NBB schalen.
De activiteiten starten om 10.00 uur met een ontvangst in het restaurant “De Engel” in het Oude Dorp.
Tussen 16:30-17.00 uur zal de afsluiting in de aula van “Familieschool” aan de Loerikseweg in Houten
plaatsvinden.
De wedstrijden zullen op meerdere locaties rondom het Plein in het Oude Dorp worden gespeeld via een vast speelschema.
In elke ronde spelen alle paren dezelfde spellen. Tijdens de lunch na ronde 3 zal een tussentijds klassement worden gepubliceerd.
Middels het inschrijfformulier kunnen de belangstellende bridgeparen zich voor deze 17e Houtense Cafédrive inschrijven.
Het verschuldigde inschrijfgeld van € 43,50 per paar + 0.50 per persoon, die geen NBB lid is (inclusief Lunch) dient gestort te worden op rekening NL66ABNA0460650335 t.n.v. FJAM Strooper o.v.v. cafédrive 2022 en de namen van het paar.
Sluitingsdatum inschrijving: 1 mei of het moment dat het maximale aantal van 84 paren en 6 reserveparen is bereikt.

  Inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien later dan 48 uur vóór aanvang afgemeld wordt.

Wij wensen u veel genoegen met uw deelname aan de 17e Houtense Cafédrive. 

NB: Uw inschrijving wordt pas definitief zodra het inschrijfgeld op bovenvermelde rekening is bijgeschreven én het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen.  Uw namen worden dan toegevoegd aan de deelnemerslijst.