Home » Drives » Cafédrive

Cafédrive

  17e Houtense Cafédrive

Op zaterdag 9 mei 2020 organiseren de bridgeclubs Bod84 en B.C. Houten de Houtense Cafédrive.
In 6 lokaliteiten rondom het sfeervolle Plein ín het Oude Dorp zal die dag door 98 paren worden gebridged.
We spelen 7 ronden van 4 spellen.
De lokale middenstand sponsort ook dit jaar weer dit gezellige evenement, zodat er weer vele mooie prijzen zijn uit te reiken.
Meesterpunten worden toegekend volgens de geldende NBB schalen.
De activiteiten starten om 10.00 uur met een ontvangst in de “Brouwerij” van restaurant “De Roskam” in het Oude Dorp.
Tussen 17.00-17.30 uur zal de afsluiting in de “Brouwerij
van restaurant “De Roskam
plaatsvinden.
De wedstrijden zullen op meerdere locaties rondom het Plein in het Oude Dorp worden gespeeld via een vast speelschema.
Middels het inschrijfformulier kunnen de belangstellende bridgeparen zich voor deze 17e Houtense Cafédrive inschrijven.
Het verschuldigde inschrijfgeld van € 43,50 per paar + 0.50 per persoon, die geen NBB lid is (inclusief Lunch) dient gestort te worden op rekening
NL66ABNA0460650335 t.n.v. FJAM Strooper o.v.v. cafédrive 2020 en de namen van het paar.
Sluitingsdatum inschrijving: 27 april of het moment dat het maximale aantal van 98 paren en 6 reserveparen is bereikt.

  Inschrijfgeld wordt niet teruggestort indien later dan 48 uur vóór aanvang afgemeld wordt.

Wij wensen u veel genoegen met uw deelname aan de 17e Houtense Cafédrive. 

NB: Uw inschrijving wordt pas definitief zodra het inschrijfgeld op bovenvermelde rekening is bijgeschreven én het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen.  Uw namen worden dan toegevoegd aan de deelnemerslijst.