web analytics

Home » Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Cursussen BOD84- Aanmeldingsformulier
(Lees de kop van dit formulier aandachtig alvorens in te vullen)

1)Workshop Startersbridge (2 avonden: woensdag 4 en 11 september)

2)Gevorderdencursus (cursus 2) vanaf woensdagavond 25 september. (12 woensdagavonden)
3)Beginnerscursus (cursus 1) vanaf medio januari 2020 (12 woensdagavonden)

4)Belangstelling voor workshops en/of beginnerscursus (cursus 1) op nader te bepalen dagdeel.
Optie 4 is uitsluitend bedoeld om de behoefte te peilen. Gebruik dan svp ook opmerkingenveld.

NB.
Alléén opties 1 t/m 3 staan nu in de planning en gaan door bij voldoende aanmeldingen.
Docent    : René Wortel (NBB gediplomeerd)
Locatie    : Haltna Huis  (alleen voor opties 1 t/m 3)
Tijdsduur: 19:45-22:15  

Schrijft zich definitief in voor:
Schrijft zich voorlopig in voor/heeft belangstelling voor:
Tekstveld voor opmerkingen/beknopte toelichting