web analytics

Home » Bodje’s » Spel van de week

Spel van de week

Zeskaart laag

Als Noord raap je de volgende hand op: (spel 7, Z allen)

♠ A7
 
A2
 
HB8752
♣ A86

Na twee keer pas mag jij. Wat wordt het? 1? Of heb je iets anders in gedachten?

Koos je voor 1? Dan bied je maatje 1. En dan? Nu zeg je natuurlijk 3, waarop iedereen past. Je maakt 10 slagen, maar toch scoor je ver onder het midden. Waarom?
Je had 1SA moeten openen! Je zegt natuurlijk dat dat niet mag van Berry omdat je een 6-kaart hebt. In principe juist, maar soms kan je met een 6-kaart in een lage kleur toch maar beter 1SA openen. De kans dat je in sans 9 slagen kan halen is groot en die wil je niet laten lopen.

Na je 1SA-opening kiest maat voor 2♣ (Stayman), je biedt 2♦ (geen 4 kaart hoog) waarop maatje 2SA biedt. Nu even doorbijten en wel met die prachthand 3SA bieden, natuurlijk.
Oost start V en dummy legt iets moois op tafel:

♠ B86
T865
 
 A96
♣ H32

Het afspelen vormt geen probleem: 10 slagen van top. (Niet gaan snijden in ruiten, hè? ‘Nine, Never!’)

Tenslotte, de meeste paren zullen de afspraak hebben dat 2SA in deze biedserie een inviterende hand belooft zonder 4-kaart schoppen. Het is handiger als je dat omdraait: 2SA is dan een invite mét 4-kaart schoppen en 2♠ een invite zonder 4-kaart Sch. Blijkt er dan een schoppenfit te zijn, dan zit dat contract in de sterke hand!

Jan Don


5 reacties

 1. Waarde discussie-genoten.

  Heerlijk: zo’n gebabbel over een ogenschijnlijk onschuldig spel.
  Als je ervan uitgaat dat je na 1ru-1 ha- 3ru een zeskaart aangeeft met minstens een punt of 15 dan zullen er bij de ruitens wel ca. 5 punten zitten nu je zelf de aas hebt. Van de minstens tien resterende punten hoeft openaar er maar twee te hebben in sch om een stop te hebben, uitgaande van 6 snelle ruitenslagen. En als partner niks in sch. heeft en hij heeft er twee of drie, dan moeten de opps eerst maar eens met sch. starten en daarnaast een vijfkaart hebben om 3 sa op voorhand down te spelen. Je denkt wel “voorzichtig” als je je partner op kort en niets in sch. taxeert. Van de geraadpleegde bridgers was er inderdaad een die de hand een 2 sa herbieding waard vond, de rest koos voor het meer natuurlijk ogende 3 ru als herbieding. Het punt: na 1ru-1ha-3ru waardeer je je hand op omdat je liefst zes ruitenslagen ziet opdoemen, terwijl je na een sa opening juist helemaal geen lengteslagen ziet en je hand afwaardeert.
  Afgelopen dinsdag kreeg ik een verdeelde 14-punts hand in handen met ru HV10xx en waardes ( waaronder twee tienen)in de andere kleuren. Die heb ik maar opgewaardeerd tot een 1 sa opening. Een hand met veel minder potentieel dan onze bediscussieerde Noord hand.
  Voor wat het allemaal waard is natuurlijk.

 2. Heren,
  Louk maakt ook hier weer een behartenswaardige opmerking. (over de interessante relatie tussen je karakter en je bridgespel). Vaak zie je in een partnership trouwens een balans: tegenover een voorzichtige bieder zit een dan een bridger die wat meer de grenzen opzoekt. Ik laat even in het midden wat hier oorzaak is en wat gevolg. (maakt de optimist zijn partner voorzichtiger of maakt de voorzichtige zijn partner optimitischer?) . Ik gebruik nu verder de wat neutralere term “voorzichtig” in plaats van “pessimistisch”. Als tegenover pragmaticus NOORD (1 SA-opening) een voorzichtige bieder had gezeten zouden op dit spel NZ met 1 SA+3 beter gescoord hebben dan álle ruitenbieders.
  (mijn moeder zaliger die veel van spreekwoorden hield zou hier zeggen: “beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht”).
  Maar nu de hámvraag: zou diezelfde voorzichtige bieder ZUID die NIET inviteert met een 8-pnt 4333 na een 1-Ru opening en een 3 Ru-herbieding in NOORD met Schoppen Bxx hier écht 3 SA hebben geboden?? Is zijn karakter nu opeens veranderd? Aan de resultaten te zien heeft geen énkele ZUID dat in de praktijk dan ook gedaan.
  Wat denken jullie trouwens van de volgende “oplossing”: mag de NOORD-speler met zijn hand die door gekende bridgers te sterk geacht wordt voor een 1 SA-opening na een 1 Ru-opening in NOORD en een 1 Ha-bijbod in ZUID hier van jullie 2 SA hérbieden?
  Gr,
  René

 3. Heren,

  De Noord-hand heb ik aan wat gekende bridgers voorgelegd en zij zijn van mening dat de hand te mooi is voor een 1 sa opening. Het lijkt overiegens aantrekkelijk om de hand met 1 sa te openen, zeker als je van mening bent dat je met 8 punten en een 4333 inviterend kunt bieden.
  Waar René mijn bieden vindt getuigen van “overmatig pessimisme”, duidt ik zijn bieden als een getuigenis van “overmatig optimisme”:)
  De keuze voor al dan niet een 1 sa opening en hoe met zo’n opening om te gaan lijkt daarmee bepaald door karakterologische aspecten.
  Dat maakt bridge en specifiek dit spel nu zo interessant.
  René, ter geruststelling: ik beschouw me nog steeds als een optimistische bieder!

  Louk

 4. Ik vind het openingsbod 1 SA van NOORD een mooi pragmatisch bod, zéker in een parenwedstrijd. Je zult misschien af en toe een ruitenslem mislopen maar daar staan ongetwijfeld veel leuke scores in 3 SA tegenover. Onderschat ook niet het barrage-effect van de 1 SA-opening. Helaas zien we niet het complete spel, maar WEST kan hier op 1-niveau zijn 5-krt schoppen laten horen en dat kan hij niet meer na een 1-SA opening.
  Verder vind ik de ZUID-hand wél een invite waard ondanks de 3433-verdeling. Je mag na de 1 SA-opening best enig optimisme koesteren over de aansluiting van de ZUID-hand met die van partner NOORD. Ik waardeer hem op zijn volle 8 pnt (zelfs met een miniem plusje).
  Overmatig pessimisme vind ik een slechte raadgever in bridge.

 5. Grappig. Louk mailde mij. Wil mij niet voor aap zetten hier maar heeft toch weer een iets andere kijk op dit spel. Louk’s belangrijkste punt is dat de partner van de 1 Sa openaar (gelukkig is Louk het wel met me eens dat je 1 Sa kan openen met die Noordhand), eigenlijk geen invite heeft. Meteen mee eens! de verdeling is slecht (een 4-3-3-3 geeft geen mogelijkheid tot lengteslagen) en dan is 8 punten (verdeeld over verschillende kleuren) echt geen bezit waarmee je iets gaat ondernemen. Dat het in de praktijk goed uitpakt, komt natuurlijk door de geweldige ruitenaansluiting en die kun je nu eenmaal niet ontdekken na die 1 Sa opening. Het lollige is nu dat dit wél lukt na de 1 Ru opening. Je antwoordt dan 1 Ha en maat herbiedt 3 Ru. Nu heb je reden om 3 Sa te bieden! Hiermee komt mijn aanbeveling om die noordhand met 1 Sa te openen weer enigszins op losse schroeven te staan. Zo zie je maar: het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Dank, Louk.

  Jan

  PS Louk wees me er ook nog op dat mijn aanbeveling om de betekenis van 2 Sa-2 Sch om te draaien n atuurlijk niet geldt als je 2Kl ook met een zwakke hand speelt. Dan is 2Sch in dit geval: 5 Sch- 4 Ha en zwak.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *