web analytics

Home » Aanmelding lustrumfeest

Aanmelding lustrumfeest

Welkom bij de aanmelding voor het lustrumfeest.
Middels het inschrijfformulier kunt U zich aanmelden.
Uw inschrijving is pas definitief als het formulier is ingevuld en de bijdrage is overgemaakt naar rekening nummer : 
NL 66 ABNA 0460650335 t.n.v. FJAM Strooper

Jubileum
Neem je iemand mee die geen lid van BOD84 is? *
Bij Fort Vechten wil ik graag deelnemen aan:
Heb je een museumkaart?
Heb je vervoer nodig?