web analytics

Home » Drives » Winterdrive

Winterdrive

 

24e Winterdrive, bridgen in het Oude Dorp van Houten op zaterdag 28 januari.

 

 

 

Wij bieden u: Een Wintermaaltijd ná de 1e zitting. Diverse prijzen in Natura.

Bridgen: U speelt 2 zittingen, topintegraal, 6 ronden per zitting, 4 spellen per ronde. Meesterpunten volgens de schaal van NBB.

Aanvang drive: 14.00 uur precies.

Aanwezig: U wordt tussen 13.15 en uiterlijk 13.45 uur verwacht in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”, Burg.Wallerweg 2 te Houten.

Prijsuitreiking: Om 22.30 in de Champagnezaal van restaurant “De Engel”.

Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per paar. Bij overschrijding van het maximale aantal van 64 paren ontvang u het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk terug.

Inschrijving: Inschrijving geschiedt uitsluitend door overschrijving van € 50,- per paar, over te maken op rekening NL09INGB0003965121 ten name van W.C.E. Miltenburg onder vermelding van “Winterdrive” en de juiste paarsamenstelling en versturen van het inschrijfformulier.

Sluitingsdatum: Op zaterdag 21 januari of op het moment dat het maximale aantal van 64 paren is bereikt.

Inlichtingen: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wil Miltenburg via e-mail wilmiltenburg@planet.nl of via 0344-662238.